Apaw
Početak realizacije medijske kampanje “SKIDANJE JE OPASNO”

Početak realizacije medijske kampanje “SKIDANJE JE OPASNO”

10.07.2013

A.P.A.W. (Asocijacija za zaštitu audiovizuelnih djela), osnovana od strane kino distributera i prikazivača Bosne i Hercegovine još 2004. godine nevladina i neprofitna organizacija koja se od svog osnivanja bavi zaštitom autorskog prava na audiovizulenim djelima u filmskoj industriji kao direktni partner A.P.A.W. Hrvatske i SEED te MPAA (krovna insituticija za zaštitu autorskog prava Američke filmske industrije).

U toku svog djelovanja A.P.A.W. je radio na organizovanim anti piratskim aktivnostima sa odgovornim institucijama na entitetskom i državnom nivou, vještačenje za ured tužiteljstva u slučajevima zapljenjene piratske robe u domenu audiovizulenih djela, aktivno učestvovao u razvijanju novog modernog Zakona autorskog prava koji je usvojen na teritoriji BiH te surađivao sa Američkom ambasadom u Sarajevu u lobiranju za implementaciju navedenog zakona kod nadležnih institucija.

Nakon što je Predsjednik A.P.A.W. u septembru 2011.godine bio sudionik studijske posjete "International Visitor Leadership Program" Sjedinjenim Državama na temu "Filmska industrija i IPR" krenula je aktivna priprema projekta zaštite autorskog prava koja je kulminirala institucionalnom podrškom Američke ambasade u Sarajevu putem programa "Democratic Commision" početkom 2013.godine. Početni dio projekta je medijska kampanja "Skidanje je opasno" koja ima namjeru skrenuti pažnju javnosti, a posebno mlađih generacija korisnika na štetnost skidanja ilegalnih sadržaja sa torrent internet protokola i to potpuno novim pristupom problematici prilagođenoj osnovnoj ciljnoj populaciji. S obzirom da skidanje ilegalnih sadržaja sa torrent protokola donosi direktnu štetu i ogromne gubitke filmskom, medijskom, muzičkom te softwerskom tržištu u BiH namjera je da se, kao prvi korak rješenja, putem ove medijske kampanje podigne svjesnost javnosti o problemu te napravi dodatni pritisak na nadležne državne institucije da ubrzaju njegovo rješenje te na taj način pomognu revitalizaciju pogođenih industrija.

Medijska kampanja "Skidanje je opasno" prilagođena je svim kategorijama gledatelja sa dva različita TV Spota a realizacija iste kreće od 20.juna u BH multiplexima, TV i radio stanicama te većem broju najposjećenijih web portala u BiH. Kampanja je podržana i od strane Američke privredne komore na čijem je promotivnom eventu "IPR Media Louncheon" održanom 22.maja ista i prvi put predstavljena javnosti. Ovo je samo prvi korak u nizu aktivnosti koje bi za cilj imale trajno rješenje problema Zakona o zaštiti autorskog prava putem originalnog bosanskog modela kojeg je razvio APAW i koji se kao takav može implementirati u ostalim zemljama regiona. Ovo je posebno važna informacija kada se zna da je implementacija ovog zakona jedna od obaveza države Bosne i Hercegovine za ulazak u Evropsku Uniju od koje se takođe očekuje institucionalna podrška za ovaj projekat.


SpotSpotSpotCopyright © 2022 Sva prava zadržana od strane autora!

Design & development: triptih